Allt fler står utan fast arbete och fast lön

På arbetsmarknaden är konkurrensen benhård och allt färre svenskar har fast tjänst och allt fler tvingas ta deltids- eller korttidsanställningar.

551877-finance-strategyI dagsläget är det svårt för en person i Sverige att lyckas knipa en fast anställning. De flesta företag och bolag tillämpar hellre korta visstidsanställningar och projektuppdrag. En av anledningarna kan vara att bolagen på så vis tjänar in på att inte behöva betala de arbetsgivaravgifter som krävs då personen är heltidsanställd. Vidare kan utläsas att man inom företagsvärlden hellre använder sig av bemanningsföretag för att fylla upp vissa positioner så som reception och internservice, istället för att anställa folk. Problematiken för den som aldrig får en fast anställning vilar på ett bortfall av möjlighet att till exempel ta ett bolån eller ta del av andra förmåner som finns tillgängliga för de som har en fast inkomst.

”Kan man visa att man kommer att ha inkomster framöver är det alltså fullt möjligt att få bolån ändå. Samma sak om man har besparingar eller någon annan typ av säkerhet. Det bankerna tittar på är återbetalningsförmågan.”[…] (läs mer)

Den mest utsatta arbetsgruppen är arbetslösa, vikarieanställda och frilansare som aldrig vet när nästa inkomst kommer att komma. Har man dessutom betalningsanmärkningar i sitt förflutna är det ytterst få som får sina låneansökningar beviljade av banken. Den bästa lösningen för dessa personer är att undvika sms-lån och istället kontakta en seriös fristående bolånegivare så som BlueStep Finans AB som accepterar långt fler låntagare än de vad traditionella bankerna gör. BlueStep står till svars för tillsynsmyndigheten Finansinspektionen vilket innebär att företaget har tillstånd och sålunda är godkända att bedriva finansieringsrörelse.