Är du en bra chef?

Att vara chef eller sitta i ledningen för ett företag kan vara lättare sagt än gjort. Hur vet man att man leder rätt? Vilka egenskaper är det bra att ha som chef?

pexels-photo-large-1I en artikel i tidningen Chef kan en läsa mer om detta, samt få reda på vilka punkter som ger ett gott ledarskap enligt redaktionen på tidningen själv. Punkterna handlar om hur man engagerar sig i chefsrollen och att man som chef är tydlig med sina värderingar. En annan av punkterna som tas upp är att man som chef måste veta hur man delegerar på rätt sätt, det inte bara arbetsuppgifter men dessutom befogenheter och mandat. Detta får inte bara dig som chef att sluta överhopas av arbete men dessutom utvecklas och växer dina medarbetare av din respekt och ditt förtroende för dem. Förutom dessa två viktiga steg i rätt riktning på vägen till att bli en bra chef handlar det också om att motivera sina medarbetare och inte minst veta hur man hanterar konflikter och lyssna ordentligt när en person behöver prata med en om något.

Egenskaper som krävs för att bli en bra ledare

Här kan man se vilka egenskaper som är viktiga att ha för att kunna bli en bra chef. Dessa är bland annat att man är bra på att bygga relationer, att man ser hela bilden samt att man tänker strategiskt.

Vilken är den viktigaste ledaregenskapen?

– Personkännedom. Att förstå sitt eget syfte och mål, att se på vilka sätt man vill påverka och sedan arbeta i den riktningen Svenska Dagbladet

När man driver ett företag, kanske som vd eller via en ledningsgrupp, kan det vara skönt att kontrollera att hur man arbetar faktiskt är certifierat även utifrån. Tillsammans med Intertek kan man certifiera sitt ledningssystem kan man få hjälp med detta samt läsa mer kring frågorna i sig.