Arbetsrelaterad psykisk ohälsa ökar

Sjukskrivningarna i landet som sker på grund av psykisk ohälsa ökar, och det är arbetsgivarens ansvar att se till att detta minskar. Orsaken bakom detta tros vara stress i arbetslivet och ett upptrappat tempo på arbetsmarknaden, något som många arbetsgivare själva har svårt att hänga med i.

Vi har tidigare skrivit om att Svenska arbetsplatser på många sätt är bra, men ändå så ska man inte sticka under stolen med att den psykiska ohälsan relaterad till arbete växer och växer.

Siffran har fördubblats mellan 2011 och 2016

Siffran på hur många som sjukskrivs i psykiskt relaterade diagnoser har fördubblats mellan 2011 och 2016, skriver Sveriges Radio om i en artikel. Och orsaken bakom detta är ett förändrat arbetsliv, där varken arbetsgivare eller medarbetare orkar hänga med. Tempot är för högt och instanser för att minska stress lyser med sin frånvaro på många arbetsplatser. Eller så finns det hjälp att få, men inte tillräckligt. Det är viktigt att börja prata om den psykiska ohälsan på arbetsplatser, speciellt att kvinnor är mest utsatta. Detta gynnar varken individen, arbetsmarknaden eller enskilda företag. Det behövs större satsningar för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser. Idag utgör hela 45 procent av alla sjukskrivningar något som är psykiskt relaterat, och de regionala skillnaderna syns tydligt. Dalarna har flest sjukskrivningar i psykisk ohälsa och Norrbotten har minst i landet. Men man tror inte att det finns något magisk formel för att minska detta, utan det gäller att man börjar med ett långsiktigt arbete och hela tiden utvärderar processen.

”Arbetsgivaren har ett mycket stort ansvar. Arbetsgivaren är ansvarig för sin personal och framför allt för att se till att ha en arbetsmiljö som gagnar hälsa”, säger Lars-Åke Brattlund enligt Sveriges Radios artikel.