Att bli rekryterad som chef

Det finns ett flertal olika jobb och positioner där ute för oss att ta del av. Vissa har inget emot att vara en underhuggare och älskar att vara praktiskt lagd, andra finner sig inte lika lätt i att bli tillsagd om arbete. Därför finns det så många olika tjänster och yrken därute, vi är helt enkelt helt olika och olika människor är bra på olika saker. Vissa är födda ledare och med hjälp av en bra utbildning så kan man utveckla det mot en tjänst som innefattar ett chefsjobb. Allt är helt beroende på hur det ser ut med de val vi gör.

Forte Executives är experter på att rekrytera just ledare och folk som är goda chefer. Det är ett speciellt yrke minst sagt som kräver en hel del personalhantering samt styrning och då behöver cheferna som rekryteras ha vissa attribut. Dessa attribut kan självklart förändras beroende på tjänsten och vilket företag eller vilken styrelse som man ska få en topposition på.

en hand på bordet

Attribut hos en ledare

Det finns flera punkter som man tittar på när det kommer till ledande profiler, men vissa delar är absolut viktigare än andra:

  • God ledarförmåga, personal skall automatiskt dras till dig som ledare och söka vägledning.
  • Duktig på att ha en god översikt. Det är absolut viktigt att kunna se över hela företaget och veta vad som pågår. Många chefer har en sluten syn på företaget och det kan skada dem i slutändan. Därför tittas det på att chefen har möjligheter att se ut över företagets alla delar.
  • Inger auktoritet, detta kan nog de flesta redan vid rekryteringsstadiet sålla fram. Anledningen är att utstrålningen verkligen kan säga allt om hur mycket respekt du inger.
  • Empati, även om flera logiska beslut måste tas så måste en chef kunna visa empati när det kommer till sina anställda. Det behövs för svåra beslut som innefattar sin personal också.
  • Hög utbildning. Om man tror att det räcker med att bara vara född ledare så räcker tyvärr inte det. Det man måste ha är utbildning om bland annat personalhantering och styrning. En ekonomisk och företagsekonomisk utbildning är även det extra bra.

Flera steg i en rekrytering

Det är klart att ju högre positionen är desto fler steg blir det när det kommer till rekrytering. Här räcker inte bara ett samtal för anställning eller tillträde. Det krävs en hel del grundlig bakgrundskoll och i vissa fall flera arbetsprov, anledning är för att rollen som chef är otroligt viktig och kan göra att företaget går med vinst eller förlust. Detta beroende på hur det styrs och vilka innovativa beslut som drivs igenom, det kan handla om bra satsningar på marknadsföring eller som många missar, kommunikation. Det kan också handla om satsningar på personal, något som faktiskt är det viktigaste då personalen absolut är den viktigaste resursen. Det behöver inte betyda ekonomiska satsningar utan kommunikativa och mer fokus på feedback, en glad personal är det som för företaget framåt.

glada kollegot