CV:t

CV står för curriculum vitae, vilket är latin och betyder ungefär ”förteckning över livshändelser”. Detta betyder dock inte att alla en arbetssökandes livshändelser ska vara med i dokumentet. Precis som när det gäller själva ansökan ska ett CV anpassas till den tjänst som söks.

Det finns dock ett undantag, och det är när man skickar in en spontanansökan till ett stort företag, eller när man registrerar sitt CV hos ett bemanningsföretag. Då går det inte att anpassa sitt CV efter en specifik tjänst. Istället bör man få med alla sina kompetenser, men på ett begränsat utrymme, och helt enkelt strunta i att beskriva någonting av det i detalj. Tvärt om mot när man skriver ett CV för en specifik tjänst, alltså. Tänk också på att alltid sammanfatta i ditt CV. Har du gått en lång utbildning som bestått av flera delkurser, nämn bara de viktigaste kurserna i CV:t. Detsamma gäller om du har haft flera anställningar inom samma arbetsområde, framför allt om de varit korta.

Vad ska ett CV innehålla?

Ett CV kan egentligen se ut på många olika sätt. De allra flesta ser dock ungefär likadana ut, vare sig tjänsten som söks är som VD-assistent eller som personlig assistent till en person med funktionsnedsättning. Oftast innehåller ett CV ett antal olika punkter, med tydliga rubriker. Det är viktigt att CV:t är lätt att läsa, och att det snabbt går att hitta den information man söker. Exakt vilka punkter som kan vara med på CV:t beror på vilken tjänst som söks. Här följer några exempel.

  • Person- och kontaktuppgifter
  • Tidigare arbetslivserfarenhet
  • Utbildningar
  • Övriga meriter, som certifieringar eller utmärkelser
  • Språk
  • Datakunskaper
  • Fritidsintressen
  • Eventuella förtroendeuppdrag
  • Referenser

Det är, precis som i allt annat som berör att söka jobb, viktigt att vara ärlig när man skriver ett CV. Tänk dock samtidigt på att en arbetsgivare kan komma att fråga om ”luckor” i CV:t, exempelvis om det står att du har arbetat 2004-05, och att du studerade från 2007 till 2011, men det inte står vad du gjorde under år 2006.

Slutligen: det behöver inte vara ett problem att ha väldigt lite erfarenhet, men då måste du i ditt CV ge flera goda skäl till varför du bör få tjänsten. Konstigare saker har hänt, så det är inte omöjligt.