Få hjälp med att rekrytera styrelse

Behöver du rekrytera en ny styrelse till ditt företag? Vid sådana tillfällen kan det vara klokt att ta hjälp utifrån. Personerna som sitter i styrelsen kan behöva ha spetskompetens och kunskap inom utvalda områden. Om du tidigare inte har rekryterat själv kan det bli svårt att göra ett framgångsrikt arbete.

Som tur är kan du ta hjälp av https://wesgroup.se/styrelserekrytering/ som har ett stort nätverk av ledare utanför de traditionella styrelsenätverken. Wes har god expertis inom att bygga moderna styrelser som sköter sitt uppdrag professionellt. Med deras starka nätverk i botten och goda erfarenhet inom styrelserekrytering kan du öka mångfalden när du rekryterar, samtidigt som du når uppsatta mål.

Viktigt med mångfald

När Almi företagspartner nyligen gjorde en undersökning över 127 företag i Värmland kom de fram till att cirka vart tionde företag i regionen hade åtminstone en ledamot med utländsk bakgrund. Undersökningen gjordes på företag med minst fem anställda och minst fem miljoner kronor i omsättning. Anna Lundmark Lundbergh som är VD för Almi i Värmland menar att ju mer strategiskt företagsarbetet är, desto större möjlighet har det att utvecklas.

Rätt person på rätt plats

Att ha rätt personer i styrelsen har visat sig vara viktigt även för Sveaskog, som nyligen fick avskeda sin VD Hannele Arvonen. Under en längre tid har det framkommit kritik mot företagets ambitioner vad gäller biologisk mångfald. Kritiken har kommit bland annat från den svenska miljörörelsen och från riksdagsledamöter som Rebecka Le Moine (MP). Sveaskog behöver genomgå ett stort förändringsarbete vilket har lett till att styrelsen nu måste göra ett ledarskifte.

Mer mångfald

Nasdaq vill kräva mångfald runt om i styrelserummen vad gäller bolag som finns på den amerikanska börsen. De har skickat in en ansökan till SEC, USA:s finansinspektion som efterfrågar:

  • Minst en kvinna i styrelsen
  • Minst en person ur en minoritetsgrupp
  • Att bolagen löpande och öppet redovisar statistik kring mångfalden i styrelserummen

På Stockholmsbörsen går det också att finna problem vad gäller mångfalden. Under 2020 minskade jämställdheten i landets bolagsstyrelser för första gången sedan åtta års tid bakåt. Under 2019 var 20 procent av de svenska bolagen utan en kvinnlig styrelseledamot, men under förra året höjdes denna siffra till 21 procent.