Flera fördelar med revision

Revision är ett viktig inslag i ett aktiebolags verksamhet då det skapar trygghet samtidigt som det genererar en övergripande kontroll. För att en företagsrevision ska vara giltig behöver du anlita en auktoriserad eller godkänd revisor.

På vilket sätt kan det hjälpa företaget i samband med affärsbeslut? I den här artikeln diskuterar vi närmare fördelarna med en revision på arbetsplatsen och på vilket sätt det hjälper företaget.

Oberoende revision

revisionDet kan låta enkelt att ha kontroll över ditt företag, men faktum är att mycket av verksamheten rullar på rutin. Tiden finns inte för att internt analysera olika moment och därför finns risken att framtida beslut görs på ett allt för knapphändigt underlag. Fördelen med en oberoende revision är framför allt att det reducerar den här typen av risker att ta fel beslut. Med hjälp av en auktoriserad revisor kan framtida risker upptäckas i tid och du kan istället fokusera på trygga affärsbeslut. För att veta mer om oberoende revision; läs mer här där arbetet beskrivs mer omfattande.

En revision är en form av granskning av företagsverksamheten och dess ekonomi för en bestämd period. Revisionsberättelsen genererar även trovärdighet gentemot företagets kunder, investerare eller andra externa intressenter.

Aktiebolag och revision

Enligt svensk bokföringslag ska alla registrerade aktiebolag ha en revisor som granskar verksamhetens ekonomi och siffror. Det finns några undantag för regeln, men grundlagen syftar till att revision ska utföras på alla svenska aktiebolag. Driver du ett litet bolag som enskild näringsidkare behöver du i normala fall inte ha någon revisor. Räknas däremot din enskilda firma som större i den bemärkelsen att årsredovisning krävs kan det också finnas krav på att göra en revision.

I stora aktiebolag där affärsbeslut så som riskfyllda investeringar spelar en viktig roll i verksamheten, är revisionen grundläggande och ytterst viktig. Företag som tar hjälp av erfarna revisionsfirmor skapar mycket goda förutsättningar inför framtida investeringar. Det minskar risken för att göra dumdristiga drag i fel tid och öppnar upp för en striktare kontroll av lönsamheten i företaget.