Gåvor till anställda

 Vad kan man ge till sina anställda för att fira ett jubileum eller jul och när blir man skattepliktig?

Det är perfekt att ge Brand New Profile profil & reklamprodukter till anställda vid till exempel jul. Det kan vara allt från väskor och tygpåsar till paraplyer, tröjor eller varför inte godis, muggar eller en termos med företagets logga. Men vad är viktigt att tänka på när det kommer till gåvor till anställda egentligen?

Skatteverkets regler för gåvor till anställda

Skatteverket går det att läsa följande reglemente gällande julgåvor till anställda.

  • En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL).
  • En julgåva anses vara av mindre värde om värdet inte är över 450 kr inklusive mervärdesskatt.
  • Om värdet är över 450 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan.
  • I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in (SKV A 2014:33).

Sedan finns det även jubileumsgåva och där blir det skattefritt om värdet på gåvan inte överstiger 1 350 kronor inklusive mervärdesskatt. En jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. När det kommer till minnesgåva menar en gåva till en varaktigt anställd som lämnas vid en viss högtidsdag, som vid dennes 50-årsdag. En minnesgåva är skattefri under förutsättning att dess värde inte överstiger 15 000 kronor inklusive mervärdesskatt och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Skattefrihet gäller alla gåvoslag förutom pengar, det gör att aktier, resor, restaurangbesök samt vin och sprit kan godtag.

Aktier till trogna anställda

I Dagens Industri går det till exempel att läsa om hur en större produktionsbyrå i Sverige vill ge bort en del av sitt aktieinnehav till anställda som stannar i mer än tre år. Gåvan ska ges helt vederlagsfritt till anställda i bolaget på det sagda villkoret. Skälet till gåvan sägs i artikeln vara att eftersom bolaget utvecklats på ett positivt sätt vill grundarna belöna sina anställda och samtidigt göra så de känner sig delaktiga och få incitament för att fortsätta att jobba och utveckla företaget för framtiden.

Mutor – gåvor som snedvrider konkurrens

Tyvärr finns det även korruption i Sverige, liksom i många andra länder. Det kan till exempel vara när någon tar emot en för stor gåva för att det ska vara rimligt, och därefter ger förtur eller ser mellan fingrarna. Det om något snedvrider konkurrensen på marknaden och kan dessutom vara svårt att få tag i, från myndigheter till exempel. Nu går det till exempel att läsa i Sveriges Radio om hur anställda vid Trafikverket ska ha tagit emot gåvor för ett värde av 30 000 kronor från en underleverantör, det har gjort att fem personer nu är misstänkta för mutbrott. Två misstänks för att ha gett mutor och tre för att ha tagit emot. Man tror dessutom att dessa 30 000 kronorna bara är en droppe i havet, eftersom det är så svårt att bevisa mutbrott. Mer om detta går det att läsa om här.