Glöm inte kassaregistret

Om du har startat ett eget företag inom handel är det viktigt att du har ett kassaregister. Annars kan du få problem med myndigheterna.

Ett kassaregister är ett system som registrerar betalningar, kontant eller med kontokort, och som gör det möjligt för kunden att få ett kvitto, på papper eller i elektroniskt format. Många system för elektronisk betalning, via exempelvis mobiltelefon, har inbyggda kassaregister.

Enligt Skatteverkets regler måste alla företag som säljer varor eller tjänster, och där kunderna betalar med kontokort eller kontanter, ha ett godkänt kassaregister.

Företaget Sitoo levererar e-handelslösningar och tekniska lösningar för fysiska butiker. De har utvecklat ett kassaregister för detaljhandlare som kan användas i en Ipad eller Iphone. Detta kassaregister uppfyller alla Skatteverkets krav. Läs mer om Sitoos produkt på http://www.sitoo.se/kassaregister.

Vissa verksamheter är dock undantagna från kraven på kassaregister. Dit hör bl.a:

  • Kontant försäljning av obetydlig omfattning, det vill säga försäljning av varor eller tjänster till ett värde som inte överstiger fyra prisbasbelopp. Det motsvarar ungefär 180 000 kronor under ett räkenskapsår.
  • Verksamhet som inte omfattas av inkomstskattelagen. I denna kategori hittar vi staten, landsting, kommuner och också ideella föreningar och konkursbon.
  • Taxiverksamhet.
  • Distans- och hemförsäljning, till vilken e-handel räknas.
  • Automatförsäljning och annan obemannad försäljning.
  • Verksamhet som beviljats tillstånd enligt lotterilagen, som bingo, automatspel och lotterier.
  • Försäljning som registreras i terminalsystem. Detta gäller bl.a. spel på hästar.

Mer om undantagen finns att läsa här.

Vad anser handlarna?

När reglerna om kassaregister infördes ansåg många småföretagare att reglerna skulle göra deras arbete krångligare, och att det dessutom skulle kosta mycket pengar att införa systemen. Idag är det dock inte lika många som klagar. P4 Kronoberg har pratat med torgförsäljaren Jan-Åke Olastuen, som tycker att det är enkelt att använda ett kassasystem i mobilen. Han anser dessutom att regeländringen har gjort att alla konkurrerar på lika villkor.

I många branscher finns det dock ett utbrett fusk med kassasystem. Det gäller inte minst i café- och restaurangbranschen, skriver Nya Wermlandstidningen. De matställen som har alkoholtillstånd sköter sig bättre, enligt Skatteverkets samordnare. Detta beror troligen på att de kontrolleras oftare, och på att de har mer att förlora om de skulle bli av med sitt tillstånd.