Hur ser jobbsituationen ut i Stockholm?

Det har länge varit svårt att få jobb inom många yrkeskategorier i Stockholm samtidigt som vissa branscher skriker efter kompetent personal. Det har visat sig att det generellt är svårare för utlandsfödda och arbetslösa att hitta ett jobb, samtidigt som rapporter visar på att sysselsättningen procentuellt har ökat i landet.

intervju-arbete

Enligt en artikel i Dagens Nyheter har antalet förvärv, det vill såga hur många procent av befolkningen som jobbar, börjat stiga i Stockholms stad. Dessa siffror ska vara oberoende av härkomst, men det handlar främst om människor som tillhör medelåldern eller äldre. I och med den stora arbetslösheten som funnits, och som faktiskt fortfarande finns trots att sysselsättningen bland människor ökar, visar det ändå på att det generellt finns stora möjligheter för rekrytering i Stockholm. Detta gäller både för jobbsökande och företag som är i rekryteringsstadiet.

Skiljer sig åt

I en prognos från Arbetsförmedlingen visar det sig att det skiljer sig åt, och att det i framtiden tyvärr kan komma att se ut at blir sämre möjligheter för vissa. SVT Nyheter skriver att de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden, de vill säga dem som varit arbetslösa ett tag och kanske saknar erfarenhet och utbildning, troligtvis kommer få det ännu svårare att få jobb i framtiden. I februari låg arbetslösheten på runt 8 procent dem som fått jobb är de gruppen av människor som stått närmast arbetsmarknaden. Att detta sker samtidigt som att sysselsättningen i Sverige blir högre kan verka motsägelsefullt, det kan dock bero på att flyktingsituationen inte tas med i beräkning när man räknar på sysselsättningen bland befolkningen procentuellt, men att det räknas med när man kollat på hur det ser ut bland arbetslösa som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. I Metro kan man läsa att utlandsfödda har svårare att få jobb, trots utbildning, erfarenhet och vilja att jobba. Detta kan bero på att de flesta jobb idag förmedlas via kontakter eller rekryteringsfirmor. Vilket gör det svårare för människor utan ett yrkesnätverk i landet att få jobb. Samtidigt finns det branscher som skriker efter ny kompetens, exempel på detta är teknik- och IT branschen.

Jobbtips

  • Skapa ett CV som sticker ut från mängden
  • Se över ditt kontaktnät
  • Annonsera ut dig själv på sociala medier
  • Kontakta en pålitlig rekryteringsfirma
  • Satsa på en bransch med brist på kompetens
  • Ha koll på vikariat och kortare tjänster, de leder ofta till förlängning och heltidsanställning i slutändan
  • Ge inte upp!