Installera passersystem i fastighet och kontor

Oavsett om du är ansvarig för en bostadsfastighet eller en arbetsplats är passersystemet en av de viktigaste delarna när det kommer till tillgänglighet och säkerhet. Många människor kommer gå in och ut under dagens, och ofta nattens, lopp och därför är det A och O att det dels är enkelt att göra, dels säkrar att endast behöriga har tillträde. Hyresgäster, anställda, kunder och städpersonal är bara några exempel på de som behöver passera och det kan göras på ett antal olika sätt.

Genom att installera funktionsanpassade passersystem får du allt i ett: trygghet, smidighet och praktiska hjälpmedel som underlättar in- och utgången för alla. En person som inte är så stark eller som har en funktionsnedsättning kan inte alltid öppna en tung dörr och idag vill många undvika dörrhandtag av hygieniska skäl. Med ett elektroniskt passersystem kan det här göras med automatik och öppnandet kan antingen ske genom att det trycks på en knapp, en passerbricka scannas, en kod trycks in eller sensorer läser av att någon kommer förbi.

Kombinera flera funktioner

Systemet går också att kombinera med saker som övervakningskameror, porttelefoni och elektroniska lås och därför går det att få ut mer än bara passeringsfunktionen. Genom att registrera vem som går in och ut med en passerbricka kan ett företag ersätta gamla stämpelsystem och manuella närvarolistor. Det går också att installera en bokningsfunktion i det, vilket till exempel kan låta hyresgäster boka tvättider i tvättstugan elektroniskt eller anställda boka tillgång till företagsgymmet.

Enkel passage för alla

Det är också viktigt att alla som ska passera kan göra det enkelt och värdigt. Genom att höjdanpassa systemet kan en rullstolsbunden person lätt komma åt knappar eller skärmar, och med automatisk öppning behöver en muskelsvag människa inte stå och vänta på att det ska komma hjälp. Det här handlar även om integritet och många funktionsnedsatta upplever det som kränkande att inte ha tillgång till privata eller offentliga platser. Med ett bra passersystem har du en praktisk och omtänksam lösning som främjar alla.