Jobba som bemanningssjuksköterska

Det har knappast gått någon förbi att det råder personalbrist inom vården. De anställda vittnar om stressiga tider och svårigheter att styra över sin egen vardag. Upplever du själv att din arbetsplats stressar dig och ger dig för dåligt betalt kan du istället ta jobb som bemanningssjuksköterska. Bra betalt, och många upplever att de får chansen att styra mer över sina arbetstider.

På Medlink vårdbemanning arbetar de aktivt med att ge flexibla uppdrag till sina anställda. Genom att sätta sina egna villkor är det många som föredrar det sättet att arbeta på framför en traditionell anställning. Bli inte fast på ett ställe, lägg istället upp ditt schema som du vill. På det sättet kan du bli friare att styra över din arbetssituation.

Därför ökar efterfrågan på personal i vården

En direkt konsekvens av personalbristen inom vården är att det skapar otrygghet bland patienterna. Flera medier, inklusive GP och Sydöstran, kan genom olika exempel bekräfta att man äventyrar med patientsäkerheten genom att låta personalbristen fortgå. Många menar att det inte enbart handlar om lön, utan om rätten för de anställda att kunna vara mer flexibla i sin vardag. Inom vården är det nämligen inte ovanligt att man upplever sig pressad, och det är svårt för många att ens sjukanmäla sig när det skulle behövas.

Läkartidningen frågar sig även om det är en fråga om tillgång och efterfrågan bland läkare. Personalbristen beror ju också på en växande befolkning, där vi blir allt äldre.

Trots att antalet sysselsatta har ökat inom nästan alla de yrkeskategorier som Socialstyrelsen analyserat har efterfrågan ökat ännu mer. Ett växande vårdbehov på grund av en äldre befolkning och fler multisjuka tros vara en förklaring.

Genom bemanningsföretag kan man själv vara med och påverka sin arbetssituation. Det gör också att fler arbetsgivare kan behöva ändra sina villkor för att deras personal inte ska känna sig lika pressad och låst vid sin arbetssituation och sitt schema.