RPA – AI-driven teknik på frammarsch

Allt fler företag väljer att effektivisera sina verksamheter genom AI-styrd automatisering. Bakom dagens utveckling ligger många års investeringar som nu börjar ge avkastning. Här kan du läsa mer om den så kallade RPA-tekniken och hur den redan nu hjälpt många firmor till ökad lönsamhet och effektivitet.

rpaEn av Sveriges ledande aktörer inom fältet RPA-teknik är Vipetech, ett företag som fokuserat på att ta fram AI-lösningar för näringslivet. Det kan handla om RPA som kan hantera kundtjänstfrågor, som ett system som relativt nyligen började användas av internetbanken Nordnet. Ännu mer vanligt är det att via RPA automatisera processer som sköter bokföring och andra administrativa sysslor. Rutiner som både kräver tid och kostar pengar och som nu alltså alltmer kommer att kunna skötas av datorer.

Investeringar som börjar ge avkastning

Utvecklingen av AI-tjänster har pågått under några års tid, under föregående decennium började investeringsbolag satsa stora summor i en bransch som nu under 2020-talets inledning ser ut att få sitt genombrott. Enligt tidningen Resumé drivs en stor del av intresset för AI av dess potential inom marknadsföring. Enligt samma tidning:

”Artificiell intelligens i kombination med den ökade tillgången till kunddata har sedan några år tillbaka stöpt om marknadsföringsbranschen.”

Men det är förstås inte bara mängden kunddata som har ökat, och som redan nämnts är den inte användbar enbart i marknadsföringssyfte. Med hjälp av RPA öppnas en hel värld upp för nya möjligheter till att analysera och använda tillgänglig data på sätt som utvecklar företag. Att det går att effektivisera verksamheten genom att automatisera tråkiga och rutinmässiga uppgifter är bara toppen på isberget av en utveckling som precis inletts.