Så kan digital tidsrapportering hjälpa ditt företag

Digital tidsrapportering slår pappersblanketterna på fingrarna. Riskerna är för stora med den gamla metoden och fördelarna med den nya är alldeles för många. Digital tidsrapportering gynnar byggbranschen och andra branscher som har arbetare ute på fält. Men den digitala metoden är lika användbar för många andra företag.

Det blir allt vanligare att företag använder sig av digital tidsrapportering & personalliggare i stället för att rapportera tider på pappersblanketter eftersom pappersarbete är på väg att bli en fullkomligt förlegad metod. Idag finns det knappt skäl till att tvinga alla arbetare att skriva ut egna tidrapporter eller be dem att hämta ut dessa på kontoret, när det finns både dedikerade- program och appar som gör jobbet betydligt bättre och enklare för alla parter. Det finns dessutom risker förknippade med pappersrapporter. Det är lätt hänt att arbetare glömmer att ta med sig rapporten ut på fältet och därför rapporterar tider vid ett senare tillfälle. Arbetaren får i dessa fall förlita sig på sitt minne och risken att timmarna blir fel är därmed stor. Därefter ska arbetaren även komma ihåg att lämna in rapporten och tills dess inte slarva bort den.

Det är inte heller otänkbart att blanketterna blir smutsiga, oljiga, skrynkliga och otydligt ifyllda innan det når företagets kontor. Detta för med sig att administratörer behöver ta kontakt med arbetaren ifråga och reda ut saker och ting. Något som så klart innebär onödigt extra arbete för företagets administratörer.

Digital tidsrapportering användbart inom flertal branscher

Fördelarna med digital tidsrapportering & personalliggare är många inom flertalet branscher. Ett exempel är hur byggbranschen gynnas av digital tidsrapportering där det finns flera fördelar, vilket bland annat Dagens Industri skriver om. Här är fördelarna som följer:

  • Appstyrd tidsrapportering minimerar risken för att arbetade timmar ute på fält glöms bort.
  • Företagets debiterbara timmar ökar.
  • Minskar pappersarbetet
  • Rapporterade tider blir direkt ett underlag för fakturering
  • Användarvänligt
  • Bra stöd som underlag för kalkyler och anbud

Digital tidsrapportering är dock inte bara till för de företag som har arbetare ute på fält. Företag som bedriver konsultverksamhet är ett bra exempel. Även om arbetare till 100 procent befinner sig i företagets lokaler är det betydligt enklare att rapportera tider via datorn eller mobilen. Om konsulten dessutom arbetar växelvis med flera kunder under samma dag, är rapporten bara några knapptryckningar bort.