Svenska arbetsplatser bra

Det krävs mycket för att skapa en arbetsplats som alla anställda trivs på och det verkar som att många svenska företag har kommit en bra bit på vägen. För att alla ska trivas på arbetet krävs att både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön är bra.

I Svenska Dagbladet kan man läsa att två svenska företag ligger i topp på listan över Europas bästa arbetsplatser när det kommer till små och medelstora företag. Men även bland de största företaget finns svenska företag i topp tio. Det företag som landat allra högst upp på listan över Europas bästa arbetsplatser är det svenska företaget Cygni. De har hamnat på listan för tredje året i rad och det är andra gången de placerat sig överst. Överhuvudtaget placerar sig svenska bolag väldigt högt när man ska ranka de bästa arbetsplatserna. Experter tror att detta kan bero på att man i Sverige i många år har sett ett samband mellan att skapa goda resultat och ha medarbetare som mår bra. En medarbetarundersökning står nämligen för två tredjedelar av den totala bedömningen när man utser de bästa arbetsplatserna.

Bra fysisk och psykisk arbetsmiljö 

Med tanke på att de svenska företagen ligger bra till i den här typen av tävlingar och undersökningar, måste vi svenskar vara ganska bra på att skapa trivsamma arbetsplatser och det här kan man självklart göra på en mängd olika sätt. Först och främst måste såklart den fysiska arbetsplatsen vara till belåtenhet för dem som arbetar på den. Exempelvis måste luften och temperaturen vara bra att arbeta i. Sedan måste medarbetarna också ha möjligheten att variera sin arbetsställning för att inte belasta kroppen på fel sätt. Detta kan de få genom att man köper höj- och sänkbara skrivbord och ståplattor på http://kontorsshop.se/ eller en liknande butik. Man måste också tänka på att den psykosociala arbetsplatsen också måste vara bra. Enligt st.nu är psykisk ohälsa nämligen den vanligaste orsaken till sjukskrivning i dag. Dessutom skriver man i artikeln att den psykosociala arbetsmiljön är sämre än någonsin och detta måste man som företagare verkligen se över och göra någonting åt.

Ledarskapet viktigt

För att skapa en bra och trivsam arbetsplats är det också nödvändigt att ha bra ledarskap och 961594-modern-officechefer som medarbetarna ser upp till och kan lita på. I Dagens Nyheter skriver man att ett grundläggande tips för att skapa en bättre arbetsplats är att utveckla ledarskapet. Att ledarskapet är starkt och bra är nämligen en förutsättning för en god arbetsplats. Man måste helt enkelt ha en färdlinje som är tydlig för alla, hålla dörren öppen för diskussioner och spontana samtal samt kommunicera tydligt med sina medarbetare. Några kännetecken för dåligt ledarskap på en arbetsplats, som man alltså bör se upp med, är:

  • Att chefen har brist på empati.
  • Att chefen är lynnig och inte har balans i sitt ledarskap.
  • Att chefen öppet favoriserar vissa medarbetare.
  • Att chefen inte litar på sina medarbetare och deras förmågor.