Utbilda dig inom SEO

Det är extremt viktigt att kunna SEO om man vill lyckas på nätet. Intresset för SEO växer och affärskvinna vid datorkonkurrensen för företagare hårdnar för varje år. En stor anledning till det är att allt fler börjar inse värdet av att synas på sökmotorer som tex. Google. Pineberry är en av Sveriges ledande SEO byråer. De anordnar en SEO-kurs flera gånger per år som ämnar utbilda företagare och privatpersoner i hur de kan utveckla sin hemsida utifrån ett SEO perspektiv. På kursen närvarar flera erfarna sökmotorkonsulter från Pineberry för att under en heldag föreläsa om de olika områdena inom SEO. Här följer några övergripande punkter som tas upp i kursen.

 • Hur sökbeteendet ser ut i Sverige
  Det är viktigt att förstå hur sökbeteendet ser ut i Sverige och hur stor roll som Google spelar på den svenska marknaden. Kursen innefattar därför en introduktion kring svenskars sökbeteende samt vilken roll Google spelar i Sverige.
 • Sökresultatets uppbyggnad
  Det är väldigt viktigt att förstå hur man ska jobba med SEO för att bli framgångsrik, det är därför extremt viktigt att jobba med SEO på rätt sätt. Under kursens gång kommer Pineberry att gå igenom alla dessa delar så att man får en helhetsförståelse. Exempel på innehåll är: Hur ska man jobba med titlar? Hur ska man tänka kring valet av domän? Hur ska man jobba med rubrikerna?
 • On page faktorer
  Att jobba med On Page faktorer är också extremt viktigt för att lyckas med SEO på ett framgångsrikt sätt. Här kommer Pineberry att gå igenom alla dessa delar samt vad som är viktigt med respektive del. Exempel på innehåll som tas upp under kursen är: Hur ska man jobba med interna länkar? Vad är duplicerat innehåll? Vilka statuskoder bör man använda?
 • Länkar
  Den här delen av SEO utbildningen behandlar populariteten och dennas betydelse för framgång. Där tar Pineberry upp viktiga aspekter som t.ex. Vad innebär naturliga länkar? Hur skaffar man länkar? Hur analyserar jag mina länkar?
 • Viktiga verktyg som underlättar ditt arbete
  När man jobbar med SEO är det viktigt att man har rätt verktyg för att lyckas, samt att man använder dessa verktyg på rätt sätt. Pineberry går under utbildningen igenom de viktigaste verktygen samt hur man kan använda dem i sitt SEO arbete. Exempel på innehåll som Pineberry tar upp är: Vilket verktyg kan man använda sig av för att analysera sin länkprofil? Vilket verktyg kan man jobba med för att analysera titlar och meta deskriptions? Hur kan man se statuskoden på en specifik landningssida?

Har man inte möjligheten att närvara på en uppstyrd utbildning så finns det andra sätt att lära sig mer om SEO. Ett sätt är att använda sig av Googles instuderingsguide om SEO där man får en grundläggande förståelse kring ämnesområdet.