Vikten av personalansvar

Att den som är chef ska ha personalansvar är det nog inte många som ifrågasätter. En chef ansvarar att de som arbetar under henne eller honom sköter sitt jobb och mår bra på sin arbetsplats. Men om en ska gå djupare än så kan det vara svårt att förstå innebörden av personalansvar – vilket gör att personalansvaret inte hanteras på bästa sätt. Viktigt är det att företaget har en bra policy som visar på personalansvar med personalhandböcker  och dylikt. På så vis kan man vara mer säker på att personalen mår bra på arbetsplatsen.

Men även med de bra grundverktyg och en stark policy för företagets personalansvar, kan det vara svårt att veta vad personalansvar innebär. Speciellt om man tidigare inte har haft det. I nästan alla annonser där chefer sökes står det att arbetet innebär en viss typ av personalansvar, men under intervjuer och när personen börjar sin tjänst är det inte alltid man går in på djupet om innebörden av detta.Det är alltid viktigt med ett tydligt personalansvar, och om det inte finns från början kan det lätt bli fel.

Regler och avtal

Nog är alltid arbetsgivaren som har grundansvaret, men som chef är du arbetsgivarens förlängda arm och med det flyttas vissa ansvarsfrågor till dig. Och det finns väl egentligen två områden som personalansvaret kan delas in i: 1. det som styrs av avtalen och 2. det som förväntas av den personalansvarige chefen. Viktigt är det som personalansvarig att kunna samtliga lagar och avtal. Han eller hon ska kunna lagen om anställningsskydd utantill, alltså den som brukar kallas ”sist in, först ut”. Lika väl ska han eller hon kunna vad som innebär gällande diskriminering, medbestämmandelagens grundtanke om arbetstagarnas rätt att delta i besluten genom sin fackförening. Självklart är arbetstider ett måste att kunna, lika väl vad som innebär med föräldraledighet, semester, studieledighet med mera. Om det är andra särskilda överenskommelser på företaget (som står i avtalet) är det också någonting chef och personalansvarig ska kunna utantill.

Förstå din personal

Det finns dock ännu en sak som är viktig för den som är personalansvarig. Och det är någonting som kanske inte är det lättaste att lära ut. Det handlar om att man som personalansvarig ska kunna känna med sina anställda och prata med dem om det skulle vara någonting speciellt som händer i deras liv. Nog är det många som önskar att deras anställda bara var robotar som levererade det de ska, men så är ju faktiskt inte fallet. Det hela  handlar om att förstå att vi alla är människor, och det är inte alltid man kan leverera på högsta nivå. Att vara personalansvarig är att kunna förstå det och att kunna prata med den anställde om hur man gör så att han eller hon levererar på bästa sätt. Det värsta som kan hända en personalansvarig är att personalen i sig vänder sig mot han eller henne och antingen väljer att söka ett nytt jobb eller får med sig de andra anställda i en strejk.

????????????????????????????????????????